Ben je ondernemer met personeel? Dan heeft de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) consequenties voor jou. Wat moet je vóór 1 januari 2020 nog moet weten of eventueel doen?

 

De ketenregeling wordt verruimd

De ketenregeling wordt verruimd: in drie jaar tijd mag je een werknemer maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten aanbieden.

Tips en aandachtspunten:

 • Maak je gebruik van tijdelijke arbeidscontracten die eindigen op of na 1 januari 2020? Dan geldt ook daarvoor de verruimde ketenbepaling.
 • Houd er wel rekening mee dat tijdelijke arbeidskrachten relatief duur worden. (Ook) voor tijdelijke contracten gaat namelijk een hoge WW-premie gelden. En bovendien ben je per 1 januari 2020 meteen een transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste werkdag.

Meer informatie: ‘Ketenregeling 2020: tijdelijk contract wel of niet verlengen?’

 

Cumulatiegrond: ontslag wordt eenvoudiger

Het wordt eenvoudiger om een werknemer te ontslaan. Per 1 januari 2020 kun je jouw werknemer ontslaan als: 1. instandhouding van het arbeidscontract niet meer van jou als werkgever worden gevergd en 2. er sprake is van twee of meer onvoldragen ontslaggronden.

Tips en aandachtspunten:

 • Door de introductie van de cumulatiegrond kun je overwegen om eerder tot ontslag over te gaan bij bijvoorbeeld een combinatie van disfunctioneren en gebrek aan vertrouwen.
 • Aan de werknemer kan een extra vergoeding worden toegekend wegens ontslag op basis van de cumulatiegrond. Houd er daarom rekening mee dat deze extra vergoeding in de praktijk door werknemers zal worden ingezet bij de onderhandelingen over het ontslag.

Meer informatie: ‘Werknemer ontslaan makkelijker met nieuwe ontslaggrond?’

 

De rechtspositie van oproepkrachten wordt versterkt

Oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract krijgen meer rechten. Zo moet je vanaf 1 januari 2020 aan oproepkrachten die langer dan één jaar in dienst zijn een aanbod doen voor een vast aantal uren. Bovendien geldt er vanaf die datum een oproeptermijn  van minimaal vier dagen.

Tips en aandachtspunten:

 • Denk goed na voordat je een oproepkracht oproept. Want als je de oproep binnen vier dagen voordat het werk aanvangt afzegt of wijzigt, dan moet je de medewerker toch uitbetalen.
 • Aan oproepkrachten die per 1 januari 2020 langer dan een jaar in dienst zijn, moet voor 1 februari 2020 een aanbod voor een vaste urenomvang worden gedaan.
 • Heb je een oproepkracht in dienst? Vermeld dit dan op het loonstrookje.

Meer hierover in: ‘Ben je al op de hoogte van de (nieuwe) regels voor oproepkrachten?’

 

Payrollwerknemers krijgen sterke rechten

Per 1 januari 2020 krijgen payrollwerknemers dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als jouw ‘eigen’ werknemers.

Tips en aandachtspunten:

 • Huur je medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet je per 1 januari 2020 aan dat bedrijf kenbaar maken welke arbeidsvoorwaarden je hanteert. Dat moet voor de terbeschikkingstelling.
 • Payrolling in de huidige vorm veel duurder wordt en daarom een stuk minder interessant.

Meer hierover in: ‘De Wab en payroll: wat zijn de gevolgen voor opdrachtgevers?’.

 

Flexibele arbeidscontracten worden zwaarder belast.

Per 1 januari 2020 wordt vaste arbeid belast met een laag WW-premie van 2,94%. Voor flexibele arbeid gaat een hoge WW-premie gelden van 7,94%.

Tips en aandachtspunten:

 • Onder flexibele arbeid vallen ook bepaalde tijd contracten en min-maxcontracten;
 • Vermeld de aard van het contract (flexibel of vast) zowel in het arbeidscontract als op de loonstrook.
 • Zorg ervoor dat je een door beide partijen ondertekende versie van het arbeidscontract in het personeelsdossier en de loonadministratie bewaart. Voor bestaande vaste werknemers ben je dat ook verplicht..

Meer hierover in: ‘WW-premie 2020: wat moet je als werkgever weten?’

 

Transitievergoeding: vanaf de eerste werkdag

Werknemers hebben onder de Wab vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding.  Ook het beëindigen van een dienstverband met tijdelijke werknemers gaat daarom geld kosten. Omdat er wel een andere rekenmethode gaat gelden, wordt het beëindigen van  langdurige dienstverbanden goedkoper.

Tips en aandachtspunten:

 • Vanaf 1 januari 2020 kun je niet meer onder de betaling van een transitievergoeding uit als je een contract beëindigt, of dat nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een uitzendcontract is.
 • De Wab beoogt onevenredige belasting van werkgevers te voorkomen. Daarom kunnen werkgevers een beroep doen op de volgende compensatieregelingen:
  • compensatie transitievergoeding voor (kleine) ondernemers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte, pensioen of overlijden van de ondernemer, en;
  • compensatie voor betaling van een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Let op: deze compensatie kun je pas vanaf 1 april 2020 aanvragen. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze compensatieregeling het artikel Moet je een slapend dienstverband (nog in 2019) beëindigen?

Meer hierover in: ‘Transitievergoeding: wat kost ontslag (nu en straks onder de Wab)?’

 

Vragen?

Heb je vragen over de Wab? Of wil je advies bij de totstandkoming of uitvoering van een arbeidscontract, waarbij je mogelijk al kunt anticiperen op de nieuwe regelgeving? Neem dan gerust contact met mij op.