Het Nederlandse arbeidsrecht biedt sterke bescherming aan zieke werknemers, waardoor ontslag vaak moeilijk is. Toch hoeft arbeidsongeschiktheid niet altijd aan het ontbinden van de arbeidsovereenkomst in de weg te staan. In dit artikel een voorbeeld uit de rechtspraak waarbij ontslag wel mogelijk was.

Ontslagverbod voor zieke werknemer

Als werkgever of HR-manager weet je ongetwijfeld dat je een zieke werknemer niet zomaar mag ontslaan. Het ontslagverbod bij ziekte staat hieraan in de weg. Toch zijn er situaties waarbij een zieke werknemer wel kan worden ontslagen.

Andere reden voor ontslag van zieke werknemer

Een van die situaties waarbij een zieke werknemer toch kan worden ontslagen, is wanneer er ook een andere, niet met de ziekte gerelateerde ontslaggrond kan worden opgevoerd. Hierbij kun je denken aan:

 • Disfunctioneren
 • Verwijtbaar handelen
 • Verstoorde arbeidsrelatie

Tip. Er zijn nog 6 andere redenen op grond waarvan een werknemer, ook als hij ziek is, mag worden ontslagen. In mijn artikel over ontslag van een zieke werknemer ga ik hier nader op in.

Ontslag zieke werknemer vanwege verstoorde arbeidsrelatie

De Hoge Raad bevestigde recent dat een zieke werknemer kon worden ontslagen op basis van de volgende voorwaarden:

 1. De arbeidsrelatie is duurzaam verstoord
 2. Herplaatsing is niet mogelijk
 3. Er is geen sprake van een opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid.

Verstoorde arbeidsrelatie

In dit geval was tussen werknemer en werkgever een conflict ontstaan. De werkgever vond de manier waarop de werknemer hierover haar onvrede uitte volkomen ongepast. Hierdoor ontstond er wantrouwen, en omdat de werknemer niet in staat was om haar communicatiestijl aan te passen, raakte de arbeidsrelatie blijvend verstoord. Gezien de specifieke rol waarvoor de werknemer was aangenomen, was herplaatsing bovendien geen optie.

Geen verband tussen de verstoorde arbeidsrelatie en de ziekte

Het argument van de werknemer dat het opzegverbod wegens ziekte aan ontslag verhinderde, ging ook niet op. Volgens zowel de rechtbank, het gerechtshof én de Hoge Raad was de verstoorde arbeidsrelatie niet het resultaat van haar ziekte, want:

 • De houding en het gedrag van de werknemer die tot de verstoorde arbeidsrelatie leidden, waren al aanwezig voor de ziekmelding.
 • Het is onaannemelijk dat dit gedrag (mede) werd veroorzaakt door de ziekte (in dit geval een burnout).

3 tips bij ontslag van een zieke werknemer op andere gronden

 1. Zorg dat je kunt bewijzen dat aan er sprake is van een andere ontslaggrond. Dat begint met een goede dossieropbouw.
 2. Onderbouw je argument dat er geen verband bestaat tussen de ziekte en het ontslag met verklaringen van de bedrijfsarts en andere medisch specialisten.
 3. Overweeg juridisch advies in te winnen voordat je overgaat tot ontslag. Elk geval is uniek en begrijpen hoe je correct moet handelen, kan je veel tijd, geld en energie besparen.

Wil je weten of je jouw zieke werknemer mag ontslaan?

Of heb je problemen met een zieke werknemer? Als arbeidsrechtspecialist heb ik veel ervaring met trajecten rondom zieke werknemer.  Neem vrijblijvend contact op. Ik help je graag verder.