Beste bezoeker,

Met ingang van 1 oktober 2023 is EKLegal samengegaan met TEN Advocaten met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Waalwijk en Oss.
Emmie van de Venn-Koppens is toegetreden als kantoorpartner van TEN en blijft werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Zij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

E-mail:
[email protected]

Website: https://tenadvocaten.nl/advocaten/
emmie-van-de-venn/

Telefoon:
+31 (0)73 760 0100
+31 (0)6 20323213

X

Reorganiseren

Reorganisaties zijn soms noodzakelijk om je organisatie weer toekomstbestendig te maken. Wanneer je overweegt om te reorganiseren, is het belangrijk om goed na te denken over alle stappen die daarbij genomen moeten worden.

Wie deze regels kent en goed toepast, komt snel(ler) tot de gewenste nieuwe organisatie. Daarom vind je hieronder:

  • een 10 stappenplan met een globaal overzicht
  • 3 webinars waarin de 10 stappen worden toegelicht
  • verdiepende blogs over de 10 stappen
  • verdiepende blogs en webflisten over kleinere deelonderwerpen van reorganiseren

Heb je toch nog behoefte aan een uitgebreid whitepaper die alles in één keer inzichtelijk maakt, neem dan contact met mij op via ‘Contact’ of via [email protected].


Stappenplan reorganisatie

Verkeert jouw bedrijf in slecht weer? Of verandert jouw branche? Dan is een reorganisatie soms onvermijdelijk. Met deze praktische leidraad maakt EKlegal inzichtelijk welke stappen je moet zetten en ook hoe je dat doet.

Webinarreeks: “Reorganiseren kun je leren!”

Reorganiseren kun je leren! EKlegal licht in een reeks van drie webinars de diverse stappen in een reorganisatie toe. De voorbereiding, het benodigde overleg en de uitvoering wordt in drie webinars uitgebreid behandeld. Niet alleen komen een aantal noodzakelijke juridische stappen aan de orde, maar je wordt ook voorzien van tips&tricks uit de praktijk en lastige onderwerpen worden voorzien van voorbeelden. De webinars duren 45 – 60 minuten per webinar.

Voorbereiding

Een goede reorganisatie begint met een grondige voorbereiding aan de hand van het opstellen van een reorganisatieplan. In een reorganisatieplan werk je de reden voor reorganisatie uit en bedenk je waar er inkrimping plaats zal moeten vinden en wat je je werknemers gaat aanbieden bij ontslag.

Overleg

Een belangrijke tweede stap bij een reorganisatie, is het overleg met de personeelsvertegenwoordiging en/of met de vakbonden. Dit overleg kan een verplichting zijn vanuit de wet of vanuit de cao. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent en hier tijdig aan voldoet.

Uitvoering

Na de voorbereiding en het overleg, is het tijd om ontslagvergunningen aan te vragen, het personeel in te lichten en de contracten op te zeggen.

Webflitsen over reorganiseren

De webflitsen duren +/- 15 minuten per webflits.

Webflits: Reorganiseren – Weet jij het verschil tussen passende en uitwisselbare functies?

Reorganiseren: Weet jij het verschil tussen passende en uitwisselbare functies? Ga je reorganiseren? Dan is het belangrijk dat je van tevoren weet wat je verplichtingen zijn naar werknemers toe. Bekijk hier de webflits terug.
Lees meer

Webflits: De impact van een reorganisatie

Een reorganisatie heeft een grote impact. Zowel op jouw werknemers als op de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet waar je aan toe bent. In samenwerking met BCS HRM & Salarisadministratie praat ik je in ca 15 minuten bij waar je rekening mee moet houden.
Lees meer

Blogs over reorganiseren

Zó stel je een goed reorganisatieplan op

Is inkrimping of herstructurering van jouw organisatie onvermijdelijk? Dan moet je een reorganisatieplan opstellen. Daarin staat waarom de reorganisatie nodig is, wat het doel daarvan is en hoe de uitvoering plaatsvindt.  In dit artikel lees je hoe je een goed reorganisatieplan opstelt.
Lees meer

Afvloeiingsregeling bij reorganisatie

Een reorganisatie heeft ook grote gevolgen voor het personeel. Het daarom belangrijk om de negatieve gevolgen van de herstructurering te verzachten en (zo) het proces te versnellen. Dat kan met een afvloeiingsregeling.
Lees meer

Wanneer mag je personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen?

Vragen de omstandigheden in jouw bedrijf om een reorganisatie? Dan moet je aantonen dat er bedrijfseconomische omstandigheden zijn waardoor er structureel arbeidsplaatsen vervallen. Hoe doe je dat?
Lees meer

Afspiegelingsbeginsel: stel de juiste ontslagvolgorde vast in 6 stappen

Bij een reorganisatie ben je als werkgever niet altijd vrij om zelf te bepalen wie je ontslaat. Daarvoor moet je het afspiegelingsbeginsel toepassen. Aan de hand van 6 stappen leg ik uit, hoe je de juiste ontslagvolgorde vaststelt.
Lees meer

Herplaatsing in een passende functie

Moet jouw organisatie inkrimpen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan krijg je te maken met de herplaatsingsplicht. Hoe zit dat?
Lees meer

Adviesaanvraag aan de or

Werken er in jouw organisatie meer dan 50 personen? Dan moet je bij een reorganisatie meestal schriftelijk advies vragen aan de OR. Wat wordt er van jou als werkgever verwacht?
Lees meer

Adviesaanvraag PVT of PV

Werken er bij jouw organisatie minder dan 50 personen? Dan moet je bij een reorganisatie  soms advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Hoe zit dat?
Lees meer

De regels voor collectief ontslag

Moet jouw organisatie binnen 3 maanden om bedrijfseconomische redenen minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Er gelden dan speciale regels.
Lees meer

Ontslagaanvraag bij reorganisatie: zo pak je dat aan

Moet jouw organisatie om bedrijfseconomische redenen inkrimpen? Dan heb je een ontslagvergunning van het UWV nodig. Dit moet je weten over de ontslagaanvraag bij het UWV.
Lees meer

Reorganisatie? 5 tips bij het aanzeggen van ontslag 

Een reorganisatie is een heftige gebeurtenis waar het personeel vaak emotioneel op reageert. Voor het slagen van de reorganisatie is een goede communicatie cruciaal. Ik geef je 5 tips.
Lees meer

Boventallige werknemer ontslaan, (wanneer) mag dat?

Ga je reorganiseren en komen er daarom arbeidsplaatsen te vervallen? Dan moet je eerst onderzoeken of je de boventallige werknemers kunt herplaatsen. In dit artikel leg ik uit hoe je aan de herplaatsingsplicht kunt voldoen.
Lees meer

Reorganisatie? Vergeet de medezeggenschap niet! 

Hebben jouw werknemers medezeggenschap in de bedrijfsvoering? Bijvoorbeeld in een ondernemingsraad (OR) of in een personeelsvertegenwoordiging (PVT)?
Lees meer

Passende en uitwisselbare functies: weet jij het verschil?

Ga je reorganiseren? Dan krijg je te maken met de termen ‘uitwisselbare functies’ en ‘passende functies’. Beide begrippen zijn van belang voor de vraag of een werknemer al dan niet voor ontslag in aanmerking komt.
Lees meer

Reorganisatie, wat kost dat eigenlijk?

Een reorganisatie heeft een grote impact. Zowel op jouw werknemers als op de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet waar je aan toe bent. In dit artikel geef ik daarom een overzicht van de kosten in tijd én geld.
Lees meer