Heb je een werknemer in dienst die (binnenkort) 2 jaar wegens ziekte arbeidsongeschikt is? Dan moet  je meewerken aan de beëindiging van het dienstverband als de werknemer daarom vraagt. In dit artikel leg ik uit hoe dat werkt en wat er van jou als werkgever wordt verwacht. 

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband ontstaat wanneer een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wordt beëindigd. In dat geval bestaat er nog steeds een normale arbeidsovereenkomst, maar zonder dat de werknemer salaris ontvangt.

Slapende dienstverbanden zijn in het leven geroepen om het betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte te vermijden. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers echter compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Hierdoor is het financiële belang om een dienstverband in stand te houden om de transitievergoeding te ontlopen komen te vervallen.

Wanneer moet je een slapend dienstverband beëindigen?

Je bent als werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen als de betreffende werknemer daarom verzoekt. De Hoge Raad oordeelde in 2019 dat je als werkgever gehoor moet geven aan een voorstel van de werknemer om het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen.

Dit komt doordat de compensatieregeling transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers het financiële belang voor het in stand houden van een slapend dienstverband grotendeels teniet doet. Als ‘goed werkgever’ moet je daarom instemmen met een verzoek tot beëindiging van het dienstverband en betaling van de transitievergoeding.

Gevolgen van ten onrechte niet meewerken

Als je als werkgever niet meewerkt aan het beëindigen van een slapend dienstverband op verzoek van de werknemer, kan deze laatste de beëindiging via de rechter afdwingen. Naast het betalen van de transitievergoeding, waar je alsnog toe verplicht bent, krijg je als werkgever te maken met aanzienlijk hogere kosten.

Wanneer mag je het beëindigingsvoorstel voor je werknemer tóch weigeren? 

In sommie gevallen hoef je niet in te stemmen met het voorstel van de werknemer. Je hoeft het dienstverband namelijk niet te beëindigen als je een gerechtvaardigd belang hebt bij de voortzetting van het dienstverband. Bijvoorbeeld als re-integratie nog een reële mogelijkheid is. Daarvan kan sprake zijn als er nog kans op verbetering in de belastbaarheid van de werknemer is. In dat geval bestaat het gerechtvaardige belang eruit dat je, bij herstel van de werknemer, deze daadwerkelijk weer aan het werk moet helpen.

Beëindiging van slapend dienstverband vaak verstandig!

Wil je niet dat de werknemer (op termijn) terugkomt? En wil je de transitievergoeding zo hoog mogelijk gecompenseerd zien? Dan is het verstandiger om te kiezen voor beëindiging en compensatie.

Houd er namelijk ook rekening mee dat de betaalde transitievergoeding niet volledig wordt gecompenseerd als je het dienstverband niet meteen hebt beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De compensatie is namelijk niet van toepassing op de periode waarin het dienstverband slapend werd gehouden of waarin een loonsanctie gold. Aan de andere kant heeft de werknemer over die periode wel transitievergoeding opgebouwd en zal dit dus ook claimen!

In mijn artikel over compensatie van transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers kun je hier meer informatie over vinden.

Vragen over slapende dienstverbanden?

Heb je binnen jouw organisatie te maken met langdurig zieke werknemers of slapende dienstverbanden en wil je weten wat je moet doen? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen.  Ik help je graag verder.