Heb jij een langdurig zieke werknemer in dienst? Dan wil je na 2 jaar loon, niet ook nog eens een transitievergoeding betalen. Tot voor kort was het slapende dienstverband dan dé manier om deze dubbele kosten te voorkomen. Maar de compensatieregeling transitievergoeding brengt hier verandering in. Hoe zit dat?

Slapend dienstverband: niet (meer) toegestaan?

Als je een langdurig zieke werknemer ontslaat, heeft hij recht op een transitievergoeding. Betaling van deze transitievergoeding kon worden omzeild door het betreffende dienstverband slapend te houden. Bij een slapend dienstverband, blijft de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid wel in dienst, maar zonder nog loon te ontvangen. Aan deze vaste praktijk komt nu een einde.

Want door een beschikking van 8 november 2019 van de Hoge Raad, ben je (nu) verplicht om mee te werken als de werknemer voorstelt om het dienstverband na 2 jaar ziekte met wederzijds goedvinden te beëindigen. Je moet de werknemer dan een ontslagvergoeding betalen die gelijk is aan de transitievergoeding.

Ontslag na 2 jaar ziekte, maar geen dubbele kosten

Het ‘einde’ van het slapende dienstverband hangt samen met de inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kun je de betaalde transitievergoeding namelijk (met terugwerkende kracht) terugkrijgen. Dubbele kosten worden hiermee voorkomen, waardoor het niet meer nodig is om een dienstverband slapend te houden alléén om de transitievergoeding te omzeilen.

De Hoge Raad vindt daarom dat je als ‘goed werkgever’ moet instemmen met een verzoek tot beëindiging en betaling van de transitievergoeding. Doe je dat niet, dan kan de werknemer beëindiging van het dienstverband via de rechter afdwingen. Naast de transitievergoeding (die je dan natuurlijk nog steeds moet betalen), lopen de kosten door de rechtszaak nog veel hoger op.

Moet je altijd meewerken aan ontslag na 2 jaar ziekte?

In uitzonderlijke gevallen hoef je niet in te stemmen met het voorstel van de werknemer. Je hoeft het dienstverband namelijk niet te beëindigen, als je een gerechtvaardigd belang hebt bij de voortzetting van het dienstverband. Bijvoorbeeld als re-integratie nog een reële mogelijkheid is. Er bestaat dan wel een kleine kans dat je de werknemer bij herstel, ook echt weer aan het werk moet helpen.

Wil je niet dat de werknemer  (op termijn) terugkomt? En gaat het je eigenlijk alleen om het omzeilen van de transitievergoeding? Dan kun je beter voor beëindiging en compensatie kiezen.

Compensatieregeling transitievergoeding

Je komt in aanmerking voor de compensatie als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het ontslag is gebaseerd op langdurige arbeidsongeschiktheid (minimaal 2 jaar);
 • de periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid is niet vóór 1 juli 2015 geëindigd;
 • de werknemer had recht op de transitievergoeding;
 • je hebt de transitievergoeding aan de werknemer betaald.

Houd er bovendien rekening mee dat je de compensatie op tijd bij het UWV aanvraagt. Dat moet binnen 6 maanden na betaling. Heb je de transitievergoeding al vóór 1 april 2020 betaald? Dan heb je tot 1 oktober 2020 de tijd om de compensatie bij het UWV aan te vragen.

Met welke (beslis)termijn moet je rekening houden?

In principe heeft de UWV een beslistermijn van 8 weken. Maar in de volgende gevallen geldt een langere beslistermijn van 6 maanden:

 • als het arbeidscontract is beëindigd en een vergoeding is betaald vóór 1 april 2020.
 • als de periode van 2 jaar (onafgebroken) ziekte vóór 1 april 2020 is verstreken. Dus ook als de formele beëindiging en betaling van de vergoeding pas plaatsvindt na 1 april 2020.

Voor deze 2 gevallen geldt dus dat het nog wel even kan duren voordat je de compensatie ontvangt. In principe moet je de transitievergoeding dus voorfinancieren. Heeft dat financieel nadelige consequenties voor jouw bedrijf? Dan is het ook mogelijk om in termijnen te betalen. Of om met de werknemer af te spreken dat de betaling wordt opgeschort tot 1 april 2020.

Hoogte van de compensatie

De compensatie is maximaal de (wettelijk verschuldigde en) door de werkgever betaalde transitievergoeding. Heb je het dienstverband op verzoek van de werknemer met wederzijds goedvinden beëindigd? Dan bedraagt de compensatie maximaal de transitievergoeding die zou zijn opgebouwd, als het contract meteen na afloop van twee jaar ziekte was beëindigd.

Let op. Er wordt nog onderzocht of de compensatie (ook) wordt gemaximeerd op de loonkosten die tijdens de 2 jaar ziekte zijn gemaakt. Maar voorlopig zijn deze loonkosten niet van invloed op de hoogte van de compensatie.

 

(Geen) compensatie van ‘oude’ transitievergoeding?

Was jouw werknemer 2 jaar ziek vóór 1 januari 2020? Maar ben je voor die datum niet gestart met een beëindigingsprocedure? Of ben je niet akkoord gegaan met een voorstel van de werknemer om het slapende dienstverband te beëindigen? Dan kan de compensatie lager uitvallen dan de transitievergoeding. De werknemer heeft in die gevallen namelijk recht op de ‘oude’ transitievergoeding, terwijl de compensatie op de ‘nieuwe’ transitievergoeding wordt gebaseerd.

Hierop geldt 1 uitzondering. Het UWV compenseert de ‘oude transitievergoeding’ namelijk wel, als je vóór 1 januari 2020 met de beëindiging van het slapende dienstverband hebt ingestemd. Of voor die datum een beëindigingsprocedure bent begonnen.

Let op met het slapend houden van dienstverband

Houd er bovendien  rekening mee dat de betaalde transitievergoeding ook niet volledig wordt gecompenseerd als je het dienstverband niet meteen hebt beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De compensatie ziet namelijk niet op de periode waarin het dienstverband slapend werd gehouden of waarin een loonsanctie van toepassing was. Maar de werknemer heeft wel recht op een transitievergoeding over deze periode en zal dit dus ook claimen!

Tips

Tot slot enkele tips:

 • Wil je de periode van voorfinanciering vermijden of beperken? Dan kun je in overleg met de werknemer de uitbetaling van de transitievergoeding uitstellen tot 1 april 2020 of in termijnen betalen.
 • Om in aanmerking te komen voor compensatie moet je ervoor zorgen dat het dossier van de betreffende werknemer helemaal op orde is. Dan kun je de compensatie (straks) meteen aanvragen. Je moet in ieder geval de volgende gegevens aan het UWV kunnen verstrekken:
  • de arbeidsovereenkomst, en;
  • het bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (zorg dus voor de juiste bewoordingen in de vaststellingsovereenkomst), en;
  • het bewijs dat je tijdens ziekte loon hebt doorbetaald aan de werknemer, en;
  • de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen, en;
  • een bankafschrift waaruit blijkt dat de transitievergoeding is betaald.

Vragen over slapende dienstverbanden?

Zijn er binnen jouw organisatie nog slapende dienstverbanden? En wil je weten wat je moet doen? Neem gerust contact met me op. Ik help je graag verder.