Beste bezoeker,

Met ingang van 1 oktober 2023 is EKLegal samengegaan met TEN Advocaten met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Waalwijk en Oss.
Emmie van de Venn-Koppens is toegetreden als kantoorpartner van TEN en blijft werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Zij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

E-mail:
[email protected]

Website: https://tenadvocaten.nl/advocaten/
emmie-van-de-venn/

Telefoon:
+31 (0)73 760 0100
+31 (0)6 20323213

X

Privacy verklaring EKlegal, advocaat in arbeidsrecht & privacy

Uw privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop EKlegal met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze gegevens

EKlegal is gevestigd in Den Bosch aan de de Sint Jorisstraat 11, 5211 HA Den Bosch. EKlegal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel van dit reglement

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

EKlegal verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

 • uw naam
 • uw adres
 • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook hierna onder “Gebruik van Cookies”)
 • voor het leveren van juridische diensten: alle gegevens en documenten die nodig zijn voor deze dienst

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

 1.  Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u EKlegal opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat, worden daarbij in ieder geval uw naam en contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen
  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort), waarbij EKLegal het paspoortnummer en de vervaldatum registreert.
 3. Het onderhouden van contact met u.
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan EKlegal hebt gevraagd.
 4. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
  Wij voorzien u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseert EKlegal het gebruik van onze website. De gebruikersstatistieken van de website stellen EKlegal in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruikt EKlegal om onze website te verbeteren.
 5. Het verbeteren en beveiligen van de website.

Rechtsgrond van de verwerking

EKlegal verwerkt persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 1. Toestemming
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 2. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 3. Wettelijke verplichting
  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort), waarbij het paspoortnummer en de vervaldatum wordt geregistreerd.
 4. Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verwerkers die EKlegal bijvoorbeeld gebruikt zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

EKlegal deelt geen gegevens met derden, tenzij dat in het kader van onze dienstverlening nodig is, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer of [email protected]

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

In het geval wij u hebben bijgestaan met juridisch advies of een juridische procedure voor uw hebben gevoerd, bewaren wij uw dossier gedurende een periode van 20 jaar in ons archief. Deze termijn komt overeen met de wettelijke verjaringstermijn voor aansprakelijkheid van advocaten voor beroepsfouten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via ons telefoonnummer of [email protected]

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar [email protected] of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.

Er zijn 3 soorten cookies (Tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. In het cookiebestandje wordt informatie opgeslagen):

 • Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

 • Analytische cookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. U bent niet persoonlijk te herleiden omdat uw IP adres anoniem gemaakt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statement van Google. Google voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield Principe. Het privacy beleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

 • Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Facebook, Twitter en LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.facebook.com/about/privacy/

https://twitter.com/en/privacy

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op onze website.