Na twee jaar ziekte mag je in sommige gevallen de arbeidsovereenkomst beëindigen, maar dit gaat vaak gepaard met de betaling van een transitievergoeding. Gelukkig is er voor sommige gevallen een compensatieregeling voor deze transitievergoeding. In dit artikel leg ik je uit wanneer je recht hebt op deze compensatie, hoe je deze kunt aanvragen en geef ik tips om de compensatie zo hoog mogelijk te laten uitvallen.

Ook transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte 

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, mag je soms ontslaan. In mijn artikel over ontslag van een zieke werknemer lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Ook als je een langdurig zieke werknemer ontslaat, ben je verplicht om een transitievergoeding te betalen. Daarvoor is het volgende van belang:

 • De transitievergoeding wordt berekend over de duur van het hele dienstverband tot aan het ontslag, dus inclusief de ziekteperiode.
 • De vergoeding wordt gebaseerd op het contractuele brutoloon en dus niet op het daadwerkelijk uitgekeerde loon tijdens ziekte.
 • Via de rekentool van het ministerie van SZW bereken je eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding voor zieke werknemers

Over de betaalde transitievergoeding kun je een bij het UWV een compensatie aanvragen. Voor de aanvraag geldt een termijn van 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding.

Voorwaarden voor de compensatie van de transitievergoeding 

Je komt in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding als:

 1. Het ontslag is gebaseerd op langdurige arbeidsongeschiktheid na afloop van het opzegverbod wegens ziekte óf na 104 weken loondoorbetaling tijdens ziekte.  
 2. De werknemer was ziek bij de beëindiging van het dienstverband. 
 3. De werknemer recht had op betaling van de transitievergoeding.
 4. Je als werkgever de volledige transitievergoeding aan je werknemer hebt betaald. Dit betekent dat het volledige brutobedrag uitbetaald moet zijn. Bij een nettobetaling of een betaling gebaseerd op het loon tijdens ziekte, beschouwt het UWV dit als een gedeeltelijke betaling en wordt er geen compensatie verstrekt.

Let op! Zorg ervoor dat je de compensatie op tijd bij het UWV aanvraagt. Dit moet gebeuren binnen 6 maanden na de betaling van de transitievergoeding.

Hoogte van de compensatie 

Hoeveel compensatie je krijgt, hangt af van de volgende factoren: 

 • De compensatie mag niet hoger zijn dan het jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag. De vergoeding per 1 januari 2023 bedraagt maximaal € 89.000 bruto. Maar is het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit maximum? Dan bedraagt de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. 
 • Je krijgt nooit meer compensatie dan je betaalt. De compensatie zal dus niet hoger zijn dan de feitelijk betaalde transitievergoeding. 
 • Er wordt geen compensatie verstrekt na de periode dat de werknemer twee jaar ziek was. Als je het dienstverband dus na twee jaar ziekte ‘slapend houdt’, en nog niet (gedeeltelijk) beëindigt, krijg je geen compensatie voor de transitievergoeding die je wel over die periode moet betalen.

Omdat de hoogte van het uit te keren bedrag afhankelijk is van de specifieke situatie, is het niet mogelijk om een exacte berekening te geven. 

Tips om de compensatie zo hoog mogelijk uit te laten vallen

 • Zorg ervoor dat je het contract met een langdurig zieke werknemer beëindigt zodra het ontslagverbod afloopt. Wil je meer weten over slapende dienstverbanden? Bekijk dan mijn artikel hierover.
 • Dien de aanvraag voor compensatie tijdig in, dus binnen 6 maanden na uitbetaling. Als je te laat bent, vervalt je recht op een vergoeding.
 • Bij een beeindigingsovereenkomst zijn de juiste bewoordingen voor de ontslaggrond, langdurige arbeidsongeschiktheid, van belang.

Bereid je goed voor! 

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet je ervoor zorgen dat het dossier van de betreffende werknemer helemaal op orde is. Dan kun je de compensatie meteen aanvragen. Je moet in ieder geval de volgende gegevens aan het UWV kunnen verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Zorg er dus voor de juiste bewoordingen gebruikt als je een vaststellingsovereenkomst sluit.  
 • De gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • Een bankafschrift waaruit blijkt dat de transitievergoeding is betaald.

Vervolgens heeft het UWV een beslistermijn van 8 weken. Maar als je niet alle benodigde informatie in één keer correct aanlevert, kan het langer duren voordat je een beslissing ontvangt.

Vragen?

Heb je vragen over de compensatieregeling of heb je ondersteuning nodig bij de re-integratie of het ontslag van een zieke werknemer? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Als specialist in het begeleiden van werkgevers die te maken hebben met langdurig zieke werknemers, sta ik klaar om je verder te helpen.