Een succesvolle reorganisatie vereist grondige voorbereiding en uitvoering. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de nodige doorlooptijd, zodat het proces soepel verloopt en het beoogde resultaat wordt bereikt. In dit artikel bespreek ik wat deze doorlooptijd omvat en hoe je ervoor kunt zorgen dat alles efficiënt verloopt.

Voorbereidingsfase: 1 -3 maanden

Een succesvolle reorganisatie vraagt om een goede voorbereiding. Zorg ervoor dat je genoeg tijd uittrekt voor de volgende stappen:

Hoe lang je hiermee bezig bent, hangt af van de omvang van de reorganisatie. Kleinere reorganisaties moeten hier over het algemeen 1 maand voor uittrekken en grotere reorganisaties 2 tot 3 maanden.

Overleg met medezeggenschap: 1 – 4 maanden

Heb je meer dan 50 werknemers in dienst? Of is er een OR ingesteld via een (vrijwillig) instellingsbesluit? Dan moet er advies worden gevraagd aan de OR. Dit traject duurt al snel 1 maand. Adviseert de OR negatief op de adviesaanvraag? Dan kan er bovendien 1 maand wachttijd gelden voordat het reorganisatiebesluit kan worden uitgevoerd. En moet er (ook) met de vakbonden worden overlegd over een sociaal plan? Dan bedraagt de doorlooptijd al snel 2 tot 3 maanden.

Heb je minder dan 50 werknemers? Dan moet je in bepaalde gevallen advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering PV). Voor dit traject moet je ook circa een maand uitrekken, maar hoef je de uitvoering van het besluit niet uit te stellen.

Beëindigingsregeling treffen: 1 maand

Vaak is het voordelig om met de betreffende werknemer een beëindigingsregeling te treffen (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst). Het is dan slim om bij het UWV eerst alleen een voorlopige ontslagaanvraag in te dienen. Je hebt dan 14 dagen de tijd om er met de werknemer uit te komen.

Let op. Je krijgt het uitstel niet automatisch! In mijn artikel over de ontslagaanvraag lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Lukt het om een beëindigingsregeling te treffen? Houd er dan rekening mee dat de werknemer na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst nog een wettelijke bedenktijd heeft  van 14 dagen. Zorg ervoor dat je de werknemer hierop wijst. Want doe je dit niet? Dan geldt een bedenktijd van 21 dagen.

UWV ontslagprocedure: 1 – 2 maanden

(Pas) na de voorbereiding en het eventueel benodigde overleg, kan de ontslagprocedure bij het UWV starten. Gemiddeld neemt deze procedure 4 tot 7 weken in beslag. Dit hangt er ook van af of er een tweede schriftelijke ronde nodig is en of het UWV nog aanvullende vragen aan de werkgever stelt.

Tip. Voorkom vertraging van de procedure zo veel mogelijk door ervoor te zorgen dat je de ontslagaanvraag compleet indient. In mijn artikel over de ontslagaanvraag, lees je waar je rekening mee moet houden.

Houd ook rekening met de opzegtermijn

Wanneer het UWV toestemming verleent voor het bedrijfseconomisch ontslag, moet de arbeidsovereenkomst opgezegd worden met inachtneming van de geldende opzegtermijn en tegen het einde van de maand. Gedurende de opzegtermijn blijft de werknemer in dienst en moet je hem dus loon blijven betalen.

De wettelijke opzegtermijn is altijd 1 maand en wordt langer naarmate de werknemer langer in dienst is. Zo geldt voor werknemers die langer dan 15 jaar in dienst zijn, een wettelijke termijn van 4 maanden. Als er een ontslagprocedure bij het UWV is doorlopen, dan mag je proceduretijd van de geldende opzegtermijn aftrekken. Wel blijft de resterende tijd altijd 1 maand.

Let op. Contractueel kan een langere opzegtermijn worden afgesproken. Is er een cao van toepassing waarin een kortere termijn staat? Dan kan er ook een kortere opzegtermijn gehanteerd worden.

Voorkom een vergoeding wegens onregelmatige opzegging!

Neem je de geldende opzegtermijn niet in acht? Dan loop je het risico dat je aan de betreffende werknemer een vergoeding moet betalen wegens onregelmatige opzegging. Zorg er dus voor dat je dit wel doet.

Doorlooptijd van de reorganisatie zo kort mogelijk houden?

Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moet je de juiste stappen zetten. In mijn stappenplan leg ik overzichtelijk uit hoe je dat doet.  Liever meteen je vraag stellen? Neem contact met me op via [email protected] of 073 – 8508870.