Moet jouw organisatie binnen 3 maanden om bedrijfseconomische redenen minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Er gelden dan speciale regels.

Wanneer is sprake van een collectief ontslag?

Van een collectief ontslag is sprake als:

  • het ontslag een bedrijfseconomische reden heeft, en;
  • de werkgever een dienstverband van 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden wil beëindigen, en;
  • de werknemers binnen één werkgebied van de WMCO werken.

Verplichting om vakbonden te raadplegen

Is in jouw geval inderdaad sprake van een collectief ontslag, dan ben je verplicht om de vakbonden te raadplegen over het voorgenomen ontslag. Hoewel je niet verplicht bent tot het opstellen van een sociaal plan, is dat vaak wel de praktische uitwerking van het verplichte overleg dat je (dus) moet voeren.

Verplichting om ontslag te melden

Daarnaast moet het voornemen tot ontslag gelijktijdig worden gemeld bij het UWV. Na melding heb je één maand wachttijd totdat de arbeidsovereenkomsten van werknemer kunnen worden beëindigd. Alleen in de volgende gevallen geldt deze wachttijd niet:

  • de vakbonden verklaren dat zij zich kunnen verenigen met de voorgenomen ontslagen;
  • de vakbonden reageren niet binnen 2 weken op de melding;
  • de vakbonden zien schriftelijk af van raadpleging.

Let op! Zowel de verplichting de vakbonden te raadplegen als de melding bij het UWV zijn al relevant bij de voorlopige ontslagaanvraag, omdat de aanvraag anders door het UWV als prematuur wordt aangemerkt. Houd hier rekening mee!

3 tips en aandachtspunten:

  • Doe je geen melding bij het UWV? Dan kan de opzegging van het contract of de gesloten beëindigingsovereenkomst worden vernietigd door de kantonrechter.
  • Bekijk of je de reorganisatie in fases kunt uitvoeren, waardoor de WMCO niet van toepassing is. Belangrijk is dan dat je er goed op let dat je binnen een periode van 3 maanden niet meer dan 20 personen ontslaat. Beëindigingsovereenkomsten hierbij meegerekend.
  • Is er sprake van een collectief ontslag én moet je ook de OR om advies vragen? Laat dit dan gelijktijdig verlopen.

Stap 6 bij reorganisatie

Is er sprake van een collectief ontslag? Dan is het voor een goed eindresultaat belangrijk dat de regels volgt. In mijn stappenplan reorganisatie laat ik zien welke stappen je nog meer moet zetten voor een succesvolle reorganisatie.

Hulp nodig bij collectief ontslag?

Of heb je andere vragen over de herstructurering? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder.