Werken er bij jouw organisatie minder dan 50 personen? Dan moet je bij een reorganisatie  soms advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Hoe zit dat?

Adviesrecht personeelsvertegenwoordiging

Organisaties met minder dan 50 werknemers moeten de PVT – of anders de PV –  om advies vragen als:

  • er minstens 25% van de in de onderneming aanwezige arbeidsplaatsen vervallen, en/of;
  • er sprake is van een belangrijke verandering van het werk, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden. Van zo’n verandering is sprake als minimaal 25% van het personeel iets anders gaat doen.

Wat gebeurt er als je geen advies vraagt?

Het is van groot belang om de PV of de PVT tijdig in kennis te stellen over het te nemen besluit en de informatie te verstrekken die nodig is. Want raadpleeg je de PV of PVT niet (op tijd)? Dan weigert het UWV de (voorlopige) ontslagaanvraag, omdat de aanvraag dan prematuur is.

Neem je het advies van de PV of PVT niet over? Dan hoef je de uitvoering van het besluit niet uit te stellen.

Organisatie met minder dan 10 personen

Werken er in jouw organisatie minder dan 10 personen? Dan bestaat er geen verplichting om – wanneer aanwezig – de PVT te raadplegen. Wel bestaat er een verplichting om minstens 2 keer per jaar een personeelsvergadering te beleggen. Er bestaat echter geen verplichting om de reorganisatie als zodanig te bespreken.

Vijfde stap bij reorganisatie

Het aanvragen van advies aan de personeelsvertegenwoordiging is potentieel een belangrijke stap die je moet zetten. Om te komen tot een succesvol eindresultaat moet je nog 9 andere stappen doorlopen. In mijn stappenplan reorganisatie laat ik overzichtelijk zien welke stappen dat zijn.

Hulp nodig bij de adviesaanvraag?

Of heb je andere vragen over de voorgenomen reorganisatie? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder.