Een reorganisatie heeft een grote impact op de organisatie en de medewerkers. Natuurlijk ga je reorganiseren om te snijden in de personeelskosten of om meer efficiënt te werken. Maar een reorganisatie kost ook geld. In dit artikel zet ik de belangrijkste kostenposten voor je op een rij.

Loonkosten tijdens vrijstelling van werk

Boventallig verklaarde werknemers worden tijdens de opzegtermijn vaak vrijgesteld van werk om op zoek te gaan naar ander werk. In die periode is er geen productiviteit meer, terwijl de loonkosten wel blijven doorlopen.

Outplacement

Bij bedrijfseconomisch ontslag kan het wenselijk zijn een outplacement te faciliteren. De werknemer wordt dan begeleid bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een eigen onderneming,

De kosten voor een outplacementtraject zijn afhankelijk van de duur en intensiteit van de begeleiding. Dit kan uiteenlopen van € 1.500 tot € 15.000 exclusief BTW. Maar gemiddeld moet je rekenen op een kostenpost van € 3.500 exclusief BTW.

Transitievergoeding of beëindigingsvergoeding

Iedere werknemer die wordt ontslagen heeft recht op een wettelijke transitievergoeding. Dat is ook het geval bij bedrijfseconomisch ontslag. De transitievergoeding bedraagt 1/3e  van het maandsalaris per dienstjaar. Voor de periode dat het contract korter duurt dan een jaar, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Bij de berekening van het maandsalaris moet je ook de vaste looncomponenten meetellen. Denk hierbij aan: vakantietoeslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, winstuitkeringen, variabele eindejaarsuitkeringen en bonussen.

Meer hierover lees je in mijn artikel: ‘Transitievergoeding, wat kost ontslag?’

Let op.  Bij een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding niet verplicht. Maar in de praktijk onderhandelen werknemers dit meestal wel uit. Houd er rekening mee dat de beëindigingsvergoeding dan hoger kan uitvallen dan de wettelijke transitievergoeding. Zo wordt de transitievergoeding in sociale plannen vaak vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1,5.

Tekenbonus

Om een werknemer te stimuleren snel in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst worden er regelmatig tekenbonussen verstrekt. Hoe hoog deze bonus is, hangt af van wat partijen overeenkomen. Een extra maandsalaris is hierbij niet ongebruikelijk.

Advocaatkosten

Een reorganisatie is maatwerk. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen. Daarmee voorkom je problemen en onverwachte (en soms onnodige) kosten achteraf.

Daarnaast kun je aan de boventallige werknemers aanbieden om op kosten van de werkgever juridisch advies in te winnen over de voorgelegde beëindigingsovereenkomst. Daarbij is een maximum compensatie tussen de € 500 – € 1.000,- exclusief BTW en inclusief kantoorkosten gebruikelijk.

Eindafrekening

Bij het einde van het dienstverband hoort een eindafrekening. Daarin betaal je aan de werknemer de pro rata opgebouwde vakantietoeslag en dertiende maand uit. Ook de niet-genoten vakantiedagen moeten in de eindrekening worden meegenomen. In de praktijk worden deze vakantiedagen tijdens een onderhandeling vaak weggestreept tegen de vrijstelling van werk.

Een reorganisatie kost ook tijd!

Bij een reorganisatie moet je niet alleen rekening houden met de kosten, maar ook met de doorlooptijd. Lees mijn artikel om te ontdekken, hoeveel tijd je voor een reorganisatie moet uittrekken.

Stappenplan reorganisatie

Wil je stap voor stap weten wat je moet doen tijdens de voorbereiding, het overleg over én de uitvoering van de reorganisatie? In mijn stappenplan heb ik een duidelijk overzicht opgesteld.  Of neem voor meer informatie contact op via [email protected] of 073 – 8508870.