Vanaf 1 augustus 2022 mag je jouw werknemers niet zomaar een verbod opleggen om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Hanteer jij een nevenwerkzaamhedenbeding? Dan kun je dit beding straks alleen nog afdwingen als je daarvoor een goede reden hebt. Ik leg je uit hoe dat zit.

Nieuwe arbeidsregels per 1 augustus 2022

Werknemers krijgen per 1 augustus 2022 sterkere rechten. Voor jou als werkgever betekent dit dat:

Wanneer kun je nevenwerkzaamheden nog verbieden?

Vanaf 1 augustus geldt een nevenwerkzaamhedenverbod alleen als daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Dat betekent dat de reden die je voor het verbod opvoert, passend en geschikt moet zijn (doelmatig) en bovendien noodzakelijk. Hierbij wegen óók de belangen van de werknemer mee. Je moet daarbij daarom duidelijk kunnen maken dat jouw belang bij een verbod zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om ergens anders te kunnen werken.

In (onder meer) de volgende situaties kan sprake zijn van een objectieve rechtvaardigingsgrond:

  • de gezondheid
  • om veiligheidsredenen
  • de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
  • het vermijden van belangenconflicten
  • overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Wat moet je doen?

Bestaande contracten

Wil je jouw werknemer kunnen verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren? Dan hoef je jouw bestaande contracten hier in principe niet op aan te passen. Als je dat nu nog niet doet, is het wel verstandig om de werknemer vooraf toestemming te laten vragen. Dat kun je doen door een addendum toe te voegen.

Nieuwe contracten

Per 1 augustus 2022 kun je het nevenwerkzaamhedenbeding in je contracten blijven opnemen. Wel adviseer ik om daarin op te nemen dat de werknemer vooraf toestemming aan jou moet vragen als hij nevenwerkzaamheden wil uitvoeren.

Onthoud toestemming alleen met een goede reden

Vraagt jouw werknemer toestemming, maar wil je niet dat jouw werknemer nevenwerkzaamheden uitvoert? Zorg er dan voor dat je een goede reden hebt om jouw toestemming te houden. Die goede reden moet aanwezig zijn op het moment dat je het verzoek van de werknemer weigert.

Bereid je voor op de nieuwe wetgeving!

Zorg dat je hierop goed bent voorbereid op de nieuwe arbeidsregels. Weten hoe je dat doet? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik help je graag verder.