Reorganiseren kun je leren! EKlegal heeft in een reeks van drie webinars de diverse stappen in een reorganisatie toegelicht. De voorbereiding, het benodigde overleg en de uitvoering wordt in drie webinars uitgebreid behandeld. Niet alleen komen een aantal noodzakelijke juridische stappen aan de orde, maar je wordt ook voorzien van tips&tricks uit de praktijk en lastige onderwerpen worden voorzien van voorbeelden.

De 3 webinars over de voorbereiding, het overleg en de uitvoering van een reorganisatie, zijn terug te kijken via onderstaande links. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van een webinar of omdat er binnen jouw organisatie een (voornemen tot een) reorganisatie speelt, neem dan contact met mij op.

Terugkijken

In deel 1 heb ik je meegenomen in de juiste voorbereiding van een reorganisatie. Daaronder valt onder meer het opstellen van een reorganisatieplan met de onderbouwing van de reden, de afvloeiingsregeling of sociaal plan, en de voorlopige ontslaglijst (inclusief afspiegeling).

Bij een reorganisatie komt vrijwel altijd overleg kijken: met de OR of je personeelsvertegenwoordiging, en in sommige gevallen met het gehele personeel en/of met de vakbonden. In deel 2 gaan we daarom in op de verplichtingen rondom het overleg en geef ik praktische tips mee over hoe je dit het beste kunt aanpakken. Ook ga ik in op de Wet Melding Collectief Ontslag.

In deel 3 ga ik nader in op de aanvraag van de ontslagvergunning bij het UWV, het inlichten van het personeel en het opzeggen van de contracten. Ook komt het treffen van een vertrekregeling met de werknemers aan bod. Schrijf je hier in voor deel 3.