Op 22 oktober jl. praatte ik een grote groep ondernemers bij over de steunmaatregel NOW 3. Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers (weer) moeten bezuinigen op de loonkosten. Bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door met het personeel, de ondernemingsraad of de vakbond afspraken te maken over een loonoffer of door medewerkers te ontslaan. De NOW 3 biedt daarom steeds per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rondom korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag via het UWV.

Hier kunt u de webflits terugkijken: https://bcs.webinargeek.com/watch/replay/ymVQZftAqpNHw1g6msOECS2q5s8/