Na een snelle invoering van de WWZ (‘Wet Werk en Zekerheid’) in 2015, is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Nu, vijf jaar later, staan de volgende veranderingen op stapel: per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans naar verwachting in werking.

Voor iedere werkgever met personeel heeft deze nieuwe wet belangrijke gevolgen waarmee al in 2019 rekening moet worden gehouden. Daarmee kan voordeel worden behaald bij het nemen van personeelsbeslissingen. Enkele onderdelen van de nieuwe wet:

  • De invoering van een extra ontslaggrond
  • Aanpassingen in de hoogte van de transitievergoeding
  • Opbouw transitievergoeding al vanaf de eerste dag
  • Extra: de regels voor compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte
  • Gewijzigde opbouw van het aantal contracten voor bepaalde tijd
  • Wijzigingen voor payroll werkgevers
  • Aanscherping regels rondom oproepcontracten

Graag nemen wij de gevolgen van de nieuwe wetgeving en de door u in al 2019 te nemen maatregelen, met u door. U bent van harte welkom op een van onze onderstaande seminars.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op ons seminar. Aanmelding is mogelijk door te mailen naar [email protected]. Deelname is kosteloos.