Heb je oproepkrachten met een 0-urencontract of een min-maxcontract in dienst? Dan gelden er vanaf 1 januari 2020 nieuwe regels. Waar moet je als werkgever rekening mee houden?

1.  Oproeptermijn van 4 dagen

Oproepkrachten moeten per 1 januari 2020 minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk  of elektronisch worden opgeroepen. Dat kan dus bijvoorbeeld per WhatsApp of e-mail. Bij cao kan deze termijn worden verkort tot minimaal 1 dag (24 uur).

Wordt de oproepkracht niet volgens de regels opgeroepen? Dan is hij niet verplicht om te komen werken.

2.  Aanbod voor een vaste arbeidsomvang

Vanaf 1 januari 2020 heeft de oproepkracht recht op een aanbod voor een contract met een vaste urenomvang:

  • Als de oproepkracht langer dan 1 jaar in dienst is. In de 13e maand moet je daarom een aanbod doen die gebaseerd is op het aantal uren dat de oproepkracht in het voorafgaande jaar gemiddeld heeft gewerkt. Dit kan overigens nog steeds een aanbod zijn voor een tijdelijk contract, zolang het gaat om een vast aantal uren per week, maand of jaar. Een verplichting tot het aanbieden van een contract bestaat er niet.
  • Als je de werknemer – na een oproepcontract van een jaar – binnen 6 maanden opnieuw aanneemt.
  • Als je wordt aangemerkt als ‘opvolgend werkgever’. Dat is bijvoorbeeld het geval als een uitzendkracht in dezelfde functie rechtstreeks bij jou in dienst komt.

Let op! Had je op 1 januari 2020 oproepkrachten langer dan 1 jaar in dienst? Dan moet je deze werknemers vóór 1 februari 2020 een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang.

3.   Oproepcontract verlengen in 2020

Per  1 januari 2020 mag een werknemer dus maximaal 1 jaar als oproepkracht voor je werken. Wil je een min-maxcontract of een nulurencontract na afloop van dat jaar verlengen? Dan kan dat alleen als de oproepkracht zelf besluit om als oproepkracht te blijven werken. Zorg er wel altijd voor dat je de oproepkracht na 1 jaar een schriftelijk contractaanbod doet en leg de afwijzing vast. Dus óók als de betreffende werknemer aangeeft dat hij als oproepkracht wil blijven werken.

Let op. Blijft de medewerker ook na het eerste jaar als oproepkracht voor je werken? Denk er dan aan dat je ook dan weer na 12 maanden opnieuw een contractaanbod doet voor een vaste arbeidsomvang; deze verplichting keert jaarlijks terug.

4.  Loondoorbetaling van de oproepkracht

Werknemers met een 0-urencontract of een min-max contract hebben sterkere rechten op het gebied van loondoorbetaling gekregen. Oproepkrachten hebben per 1 januari 2020 recht op loon(door)betaling, als:

  • Je binnen 4 dagen voor aanvang van het werk de oproep afzegt of wijzigt. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur. Ook deze afzegging (of wijziging) moet schriftelijk of per mail.
  • Je de oproepkracht na verloop van 12 maanden geen aanbod doet voor een vaste arbeidsomvang over de gemiddeld aantal gewerkte uren in het jaar daarvoor.

5.  Korte opzegtermijn voor nulurencontract

De opzegtermijn is voor oproepkrachten met een 0-urencontract sterk verkort. In plaats van een opzegtermijn van een minimaal een maand, geldt voor deze oproepkrachten nu een wettelijke opzegtermijn van slechts 4 dagen.  In de cao kan deze termijn worden verkort.

Let op: de oproepkracht kan een oproepcontract alleen opzeggen als de mogelijkheid van tussentijdse opzegging in het contract is opgenomen.

6.  Bijzondere regels voor seizoensgebonden functies

Voor seizoensgebonden functies kunnen bijzondere regels gelden. Hiervoor kan in de cao namelijk worden vastgelegd dat:

  • Er geen oproeptermijn geldt, en/of;
  • Er geen aanbod voor een vaste contractomvang hoeft te worden gedaan na 12 maanden.

7. Hogere WW-premie

Per 1 januari 2020 geldt voor flexibele contracten, zoals oproepcontracten, dat de WW-premie standaard 5% hoger ligt dan voor vaste contracten. Voor 2020 geldt voor oproepcontracten een tarief van 7,94%.

Let op. Per 1 januari 2020 ben je verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een oproepcontract.

Meer weten over oproepcontracten? Lees dan mijn uitgebreidere artikel: Het nulurencontract en het min-maxcontract: wat moet je als werkgever weten?  Of neem direct contact met me op.