Jouw werknemer weigert tijdens zijn re-integratie om een instructie of maatregel op te volgen. Hij blijft bijvoorbeeld weigeren om bij jou op gesprek te komen. Mag je nu zijn loon stop zetten? Dat mag alleen als jouw voorschrift redelijk is. In dit artikel lees je wanneer daar sprake is van is én hoe je voorkomt dat je ten onrechte een loonstop doorvoert.

 

Mag je een loonstop doorvoeren als jouw werknemer instructies weigert?

Langdurig zieke werknemers moeten re-integreren. Kan jouw werknemer zijn eigen werk nu niet uitvoeren, maar kan hij  wel ander (passend) werk doen? Dan moet hij de instructies opvolgen die de uitvoering van dit vervangende werk mogelijk maken.

 

Als de werknemer deze instructies (officieel voorschriften genoemd)  ten onrechte niet opvolgt, dan mag je een loonstop doorvoeren. In de praktijk bestaat vaak discussie over de vraag wanneer de weigering om de voorschriften op te volgen terecht is. En wanneer niet.

 

Tip! Lees mijn artikel en ontdek wat als werkgever moet weten over de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte.

 

Voorbeeld: werknemer verschijnt niet op gesprek

Werknemers zijn alleen verplicht om redelijke voorschriften op te volgen. In de praktijk discussiëren partijen regelmatig over de vraag wat redelijk is.

 

Zo ook in een zaak die recent door de rechter werd behandeld. In deze zaak weigerde een zieke werknemer – herhaaldelijk – om op gesprek te komen. Volgens de werkgever is deze weigering voldoende reden om een loonstop door te voeren. De werknemer is het daar niet mee eens.

 

De werknemer zegt dat hij niet is staat was om op gesprek te komen. Dit vanwege toenemende gezondheidsklachten en een oplopend arbeidsconflict. De werknemer zegt daarmee dus eigenlijk dat het voorschrift van zijn werkgever (om op gesprek te komen) niet redelijk was.  En hij krijgt gelijk.

 

Voorschrift moet de re-integratie bevorderen

De rechter stelt voorop dat een voorschrift de re-integratie moet bevorderen. Daar was geen sprake van. Het blijven aandringen op een gesprek heeft in de arbeidsrelatie én het herstel van de werknemer in dit geval niet bevorderd. Want:

 

  • De klachten van de werknemer werden erger doordat hij zich onder druk gezet voelde om te re-integreren.
  • De werkgever heeft (zeer lange tijde) niets gedaan om de werknemer te begeleiden bij de re-integratie.
  • De werkgever heeft de verhoudingen op scherp gesteld door vervolgens wel zonder waarschuwing het loon stop te zetten.
  • Er is door de werkgever bovendien geen bijdrage geleverd om de communicatie met de werknemer op een andere manier te herstellen. Hierbij had de werkgever een eigen verantwoordelijkheid om – ondanks het advies van de bedrijfsarts- mediation in te zetten.

 

Zo zorg je ervoor dat jouw voorschrift redelijk is

Weigert jouw werknemer een voorschrift op te volgen? Dan kan mag je zijn loon alleen stopzetten als jouw voorschrift redelijk is. Uit de rechtspraak blijkt dat een redelijk voorschrift moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  1. Het voorschrift moet gepast zijn. Of het voorschrift gepast is, hangt af van de aard van de arbeidsongeschiktheid en stand van zaken in het re-integratietraject.
  2. Het is aannemelijk dat het (resultaat van) het voorschrift de re-integratie bevordert.
  3. Het is redelijk om van de werknemer te vragen om het voorschrift op te volgen.

 

Of een voorschrift redelijk is, hangt dus helemaal af van de omstandigheden van het geval. Het advies van de bedrijfsarts en/of andere deskundige speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Met een verzuimreglement en de juiste begeleiding voorkom je een onterechte loonstop

Door op de juiste momenten de juiste acties uit te voeren, verklein je de kans dat er tijdens de re-integratie een conflict ontstaat. Hoewel iedere situatie uniek is, kun je wel nadenken over welke voorschriften wanneer redelijk zijn. Daarbij is ook een verzuimprotocol van belang, waardoor de werknemer op voorhand weet aan welke (controle)voorschriften de werknemer zich dient te houden bij ziekte.

 

Ontstaat er uiteindelijk toch een conflict? Dan is het zaak om je eigen reglement goed op te volgen en actieve houding aan te nemen bij de re-integratie van de zieke werknemer. Zo kun je laten zien dat jij het nodige hebt gedaan om de relatie goed te houden. En met jouw voorschrift een goede bijdrage te leveren aan het herstel van de werknemer. Weigert de werknemer dan om jouw instructie op te volgen? Dan kun je een loonstop of een loonopschorting doorvoeren. Vergeet deze dan niet eerst schriftelijk aan te kondigen.

 

Tip! Lees mijn artikel voor het verschil tussen loonopschorting en loonstopzetting in  loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte.

 

Vragen over begeleiding van zieke werknemers?

Ik heb een (voorbeeld) verzuimprotocol opgesteld die als leidraad kan dienen bij re-integratie. Deze is op te vragen via [email protected]. Andere vragen over begeleiding van zieke werknemers? Neem gerust contact met me op, ik help je graag verder.