Als werkgever loop je op dit moment tegen allerlei vragen aan. Daarom hieronder een overzicht, ook met de extra maatregelen van gisteren.

Wat doe ik als het aantal opdrachten terugloopt of het werk vermindert?

Mijn werk loopt terug. Kan ik mijn werknemers verplichten (betaald of onbetaald) verlof op te nemen? Nee, vragen kan natuurlijk wel.

Mijn werk loopt ten minste 20% terug en dat komt door de uitbraak van het corona virus. Ik heb te weinig werk voor mijn personeel. Wat doe ik? Vraag tijdig werktijdverkorting en tijdelijke WW-uitkering voor uw werknemers aan. Zie voor de voorwaarden en aanvraag: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Wat doe ik als het werk zo fors terugloopt dat er ontslag moet volgen? Dan moet er aan de normale vereisten voor ontslag om bedrijfseconomische redenen worden voldaan. Bij werkvermindering moet dan aangetoond worden dat het structureel is, d.w.z. voor ten minste gedurende een periode van een half jaar.

Laat ik mijn werknemers thuiswerken? En als dat niet kan?

Ben ik verplicht om werknemers preventief thuis te laten werken? Nee, maar voor werkgevers is dat niet alleen voor Noord-Brabant maar nu voor heel Nederland wel het advies.

Dus bij geen (milde) klachten? Vanaf heden is het advies nu in heel Nederland dus thuiswerken indien mogelijk.

En als werknemer wel (milde) klachten heeft? Dan geldt thuiswerken indien mogelijk, niet alleen meer voor Noord-Brabant maar voor heel Nederland. Bij ergere klachten waardoor je niet kan werken is de werknemer ziek en heeft hij recht op loon. Dan gelden de normale regels bij ziekte.

En de werknemer die milde klachten heeft, niet thuis kan werken maar toch uit voorzorg thuis moet blijven? Het standpunt van werkgeversorganisatie is vooralsnog: er is sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

En de werknemer die geen klachten heeft maar om andere redenen (bijvoorbeeld quarantaine) niet naar het werk kan komen? Ik verwacht dat dit voor rekening van werkgever komt, en dat de werknemer dus recht heeft op volledige loondoorbetaling, ook al is er geen sprake van ziekte.

Mijn werknemer wil niet naar het werk komen/geen contact hebben met collega’s

Wat als mijn werknemer preventief thuis wil blijven zonder mijn instemming? Dan heeft de werknemer geen recht op loon. Dit is alleen anders wanneer er gegronde vrees voor besmetting is. En de werkgever natuurlijk de juiste afweging qua risico’s heeft gemaakt.

Mag werknemer weigeren contact te hebben met (Brabantse) collega’s en die geen klachten hebben? Nee, pas als er gegronde vrees voor besmetting is.

Mijn werknemer moet thuis blijven in verband met de sluiting van school/kinderopvang

De werknemer is zelf niet ziek. Wat dan? Dan kan werknemer in eerste instantie gebruik maken van verlof: calamiteitenverlof met kort behoud van loon.

En hoe lang duurt dat? Voor korte tijd om de opvang te regelen.

En als dat niet lukt? Dan kan er kortdurend zorgverlof worden opgenomen (bij een zorgtaak) of vakantiedagen/onbetaald verlof in overleg.

Wat als Noord-Brabant ‘op slot’ gaat en bedrijven moeten sluiten?

 Mijn bedrijf moet sluiten en mijn werknemers kunnen niet thuiswerken, wat dan? Ik verwacht dat dit onder het bedrijfsrisico valt en dat de werknemer recht op loon heeft. Wel kan er werktijdverkorting met een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers worden aangevraagd. Je hebt niet de verplichting het loon door te betalen tenzij anders bepaald in de cao. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Mijn bedrijf moet sluiten maar een deel van mijn personeel is al ziek. Wat dan? De werknemers die al ziek zijn, komen niet in aanmerking voor de werktijdverkorting en WW-uitkering.

Werktijdverkorting en WW-uitkering

Kan ik met de vergunning werktijdverkorting meteen WW-uitkering aanvragen? Nee, dit kan pas na afloop van de vergunning en dus na 6 weken. Vraag daarom tijdig werktijdverkorting aan.

Maar de WW-uitkering bedraagt 70% van het loon toch? Ja, het UWV vergoedt achteraf 70% van het loon over de uren dat het personeel niet werkt tijdens de periode van de vergunning. De werknemers blijven in dienst maar de werkgever heeft niet de verplichting het loon 100% door te betalen.

En wat als de zieke werknemer tijdens de werktijdverkorting periode ziek wordt? Dan loopt de tijdelijke WW-uitkering door.

Vragen? Neem contact met mij op.