• Dinsdag 17 maart is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt.
  • Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke noodmaatregel NOW. Deze loonkostensubsidie subsidieert 3 maanden tot 90% van de loonkosten. Lopende wtv aanvragen worden meegenomen in de nieuwe regeling.

Voorwaarden:

  • De werkgever vraagt géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • De subsidie geldt voor 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden.
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
  • De werkgever moet zijn werknemers 100% loondoorbetalen tijdens de subsidie periode.

Voorbeelden:

  • als 100% vd omzet wegvalt -> tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% vd omzet wegvalt -> tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% vd omzet wegvalt-> tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Zie hier voor meer informatie.

Vragen? 073-8508870 of [email protected]