“De aanleiding voor mijn contact met Emmie was dat ik de (arbeids-)conflict situatie met mijn werkgever niet meer zelf kon hanteren. Het was een verademing om met Emmie de situatie op een rijtje te zetten, en een objectieve opinie te krijgen over de situatie waarin ik me bevond. Emmie windt er geen doekjes om, en heeft diplomatiek, met begrip en geduld mij door de moeilijke weken van dit conflict heen geloodst. Korte interventies via de mail of telefoon gaven me vertrouwen in de voortgang richting een oplossing.

Het resultaat mag er zijn: de werkgever en ik zijn tot een overeenkomst gekomen, die recht doet aan de investering in de zaak van mijn kant, en me bovendien vrij stelde van arbeid op korte termijn.”