Een reorganisatie is een heftige gebeurtenis waar het personeel vaak emotioneel op reageert. Voor het slagen van de reorganisatie is een goede communicatie cruciaal. Ik geef je 5 tips.

1. Bereid de plenaire bijeenkomst goed voor

Niet alleen de boodschap zelf, ook de manier waarop het slechte nieuws wordt gebracht is van belang. Bereid de aanzegging daarom goed voor.

2. Laat mondelinge aanzegging doen door de juiste persoon

Het is aan te raden dat een directielid of een leidinggevende de mondelinge aanzegging zelf doet, het liefst in aanwezigheid van een personeelsfunctionaris. Belangrijk is ook dat eventuele onduidelijkheden snel worden opgehelderd en dat vragen voortvarend worden beantwoord. Zorg er wel altijd voor dat deze aanzegging schriftelijk wordt bevestigd.

3. Plan individuele bijeenkomsten in

Plan na de plenaire bijeenkomst een individuele bijeenkomst in, waarbij je aan de werknemers die boventallig worden de mededeling doet en waarbij je de brief met de boventalligheidsverklaring aan de individuele werknemer overhandigt. Zijn er nog herplaatsingsmogelijkheden? Dan heeft de werknemer een bedenktijd voor het aanvaarden van een nieuwe functie. Geef in de brief dan een toelichting op de mogelijkheden, het tijdpad en beschrijf de gewijzigde arbeidsvoorwaarden.

Zijn de herplaatsingsmogelijkheden er niet? Of wijst de werknemer de passende functie af?  Overhandig dan meteen een de beëindigingsovereenkomst.

Tip. Door het opnemen van een tekenbonus zijn veel werknemers sneller geneigd om een beëindigingsovereenkomst te sluiten en af te zien van een inhoudelijke procedure.

4. Informeer werknemers niet te snel

Plan de bijeenkomst(en) een dag na het indienen van de voorlopige ontslagaanvraag in. Informeer je werknemers eerder? Dan loop je het risico dat werknemers die bang zijn om ontslagen te worden, zich ziek melden.

5. Overeenstemming? Trek de aanvraag dan in

Wordt overeenstemming bereikt over (de voorwaarden voor) het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Dan kan de aanvraag bij het UWV worden ingetrokken. Houd hierbij wel rekening met de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van de werknemer.

Achtste stap bij reorganisatie

Het informeren van de werknemers is één van de laatste stappen in het reorganisatieproces. Een succesvolle reorganisatie valt of staat bij een goede voorbereiding. In mijn stappenplan reorganisatie wat je daarvoor moet doen.

Hulp nodig bij je reorganisatie?

Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder.