Meldt jouw werknemer zich tijdens een reorganisatie ziek? Dan is het moment van ziekmelding bepalend voor de vraag of de werknemer recht  heeft op ontslagbescherming. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte. Hieraan heeft de Hoge Raad in februari 2022 een einde gemaakt. Ik leg je uit wat dit voor jou betekent. 

 

Ontslagverbod tijdens ziekte 

Een zieke werknemer mag je tijdens de eerste 2 ziektejaren in principe niet ontslaan. Tijdens deze periode geldt er namelijk een ontslagverbod. Dat verbod geldt ook voor werknemers die binnen een reorganisatieproces boventallig zijn verklaard. Zieke werknemers hebben dus ook binnen een reorganisatie ontslagbescherming.

 

Toch ontslag tijdens ziekte 

In een aantal gevallen kun je een zieke werknemer toch ontslaan. Dat is het geval:

  • als er ook een andere reden is voor ontslag (zoals disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie), of;
  • als de verwachting is, dat de betreffende werknemer op korte termijn van de ziekte herstelt. 

In mijn artikel over ontslag van een zieke werknemer lees je wanneer ontslag tijdens ziekte wél mogelijk is.

 

Ziek ná ontslagaanvraag bij UWV

Meldt jouw werknemer zich ziek nadat je de ontslagaanvraag bij het UWV hebt ingediend? Dan geldt het ontslagverbod niet. In dat geval heeft de werknemer namelijk geen recht op ontslagbescherming en kun je het arbeidscontract – met de instemming van het UWV – opzeggen. 

 

Ziek na ontbindingsverzoek kantonrechter

Als het UWV de ontslagaanvraag afwijst, kun je tegen deze beslissing bezwaar indienen bij de kantonrechter. Net als bij het UWV geldt het opzegverbod niet, als jouw werknemer zich pas ziek meldt nadat je de ontbindingsprocedure bent gestart. 

 

Ziekmelding vóór beroep bij de kantonrechter

Maar wat nu als het UWV jouw ontslagaanvraag afwijst en jouw werknemer zich vervolgens ziek meldt voordat je de beroepsprocedure bij de kantonrechter start? Lange tijd was onduidelijk of een werknemer dan beschermd werd door het ontslagverbod wegens ziekte. De ene rechter vond van wel en de andere van niet. Op 18 februari 2022 maakt de Hoge Raad een einde aan deze onduidelijkheid. 

 

Hoe zit het nu? 

Volgens de Hoge Raad blijkt uit de wet dat het ontslagverbod niet meer geldt, zodra de ontslagprocedure bij het UWV is gestart. Bovendien weegt de Hoge Raad het doel van deze beperking van het opzegverbod mee. De regel moet namelijk voorkomen dat werknemers de ziekmelding inzetten om hun baan veilig te stellen. Het maakt dan niet uit of de ziekmelding wordt gedaan om een afwijzing van het UWV te forceren. Of om ervoor te zorgen dat de kantonrechter het ontbindingsverzoek moet afwijzen. In beide gevallen is immers sprake van een zogenoemd oneigenlijk gebruik van het opzegverbod tijdens ziekte. 

Kortom: heb je de ontslagaanvraag bij het UWV ingediend? Dan staat een ziekmelding van de werknemer niet meer aan zijn ontslag in de weg. Ook niet als de werknemer zich ziek meldt vlak voordat je een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient.  

 

Tip 

Ga je reorganiseren? Dan wil je natuurlijk niet dat de werknemer het ontslagverbod wegens ziekte misbruikt om ontslag te ontlopen. Stel je werknemer daarom pas op de hoogte van de reorganisatie nadat je de ontslagaanvraag bij het UWV hebt ingediend. Zo voorkom dat jouw werknemer zich snel ziek meldt om een dreigend ontslag te voorkomen. 

Meer weten over reorganiseren? Download dan mijn whitepaper of neem direct contact met me op.