Kan het afreizen naar een code oranje-gebied zonder instemming van werkgever ontslag op staande voet opleveren? De Rechtbank Limburg vond in haar uitspraak van 1 april 2021 van wel.

De werknemer in kwestie is als heftruckoperator werkzaam. Aanvankelijk voor een jaar, waarna de arbeidsovereenkomst weer voor vijf maanden is verlengd. In 2019 en 2020 zijn er drie officiële waarschuwingen gegeven aan deze werknemer voor diverse misdragingen op de werkvloer.

Begin oktober 2020 deelt werknemer mee dat hij op 4 december 2020 voor het laatst zal werken want daarna gaat hij met zijn vrouw naar Polen. Hij vraagt daarnaast om een brief van Vipack waaruit blijkt dat zij het contract niet zullen verlengen zodat hij op die manier aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Vipack weigert dit en werknemer geeft aan zijn contract dan uit te dienen en daarna uit dienst te gaan.

Vervolgens is werknemer een aantal dagen afwezig i.v.m. ziekte, waarop er een gesprek met HR volgt waarin werknemer aangeeft dat hij toch naar Polen gaat. Vipack stemt daar niet mee in en trekt het verlof in. Dit, vanwege de coronamaatregelen en de verplichte quarantaine bij terugkeer uit Polen, en ook om de belastbaarheid van werknemer voor werk te laten controleren. Werknemer wordt medegedeeld dat als hij besluit om toch te gaan, dat zal leiden tot een ontslag op staande voet. Werknemer gaat toch naar Polen en verschijnt op 7 december niet op het consult van de bedrijfsarts. Hij wordt vervolgens per brief op 8 december 2020 op staande voet ontslagen.

De Rechtbank Limburg oordeelt  (ECLI:NL:RBLIM:2021:3110) dat de opzegging in stand blijft. Vipack heeft herhaaldelijk schriftelijk gewaarschuwd vanwege ontoelaatbare gedragingen. Vipack had bovendien een zwaarwegend bedrijfsbelang bij het niet toestaan van de reis van werknemer naar Polen, gezien de quarantaineplicht bij terugkomst en de onmogelijkheid om de functie via thuiswerken te vervullen. Dit alles leidt ertoe dat Vipack wel degelijk een reden had om de werknemer op staande voet te ontslaan en het verzoek tot betaling van enige vergoeding wordt afgewezen.

Inmiddels hebben wij begrepen dat er hoger beroep is ingesteld tegen deze uitspraak, dus het is afwachten of het gerechtshof mee zal gaan in de redenering van de rechtbank.

Werkgevers kunnen, zo blijkt vooralsnog uit de uitspraak, een zwaarwegend belang hebben om een vakantie naar een code oranje/rood gebied te weigeren vanwege dat de werknemer in quarantaine moet bij terugkomst (en niet thuis kan werken). In dit geval ging de werknemer toch en leverde hem dat een ontslag op staande voet op, dat in stand bleef. Werkgevers die de komende vakantieperiode te maken krijgen met vakantie-aanvragen doen er goed het volgende te checken, en de werknemers vooraf te informeren:

  • Wanneer een werknemer vakantie vraagt, kun je ernaar informeren of de werknemer op vakantie gaat naar het buitenland en welk reisadvies er voor dat land geldt;
  • Wijs de werknemer er van tevoren op dat er een quarantaine als dringend advies of als plicht kan gelden bij terugkomst. Per 1 juni 2021 is bij wet een quarantaineplicht aangenomen in geval van terugkeer uit ‘zeer hoog risicogebieden’, zoals momenteel India en Brazilië. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid. Op het niet juist naleven van de quarantaineplicht of het niet hebben van een quarantaineverklaring kan een boete volgen voor de reiziger;
  • Is er geen thuiswerkmogelijkheid? Dan kan er mogelijk een zwaarwegend belang gelden om geen vakantie toe te kennen.
  • Geef je wel toestemming? Leg dan van tevoren vast dat een werknemer vakantiedagen dient op te nemen voor een (verplichte) quarantaine wanneer hij niet thuis kan werken. De werknemer heeft anders geen recht op loon over de quarantaineperiode.

De meest gestelde vragen over loondoorbetaling en corona kun je vinden in dit artikel . Of kijk (in ca 30 minuten) een korte webflits terug over dit onderwerp.