Beste bezoeker,

Met ingang van 1 oktober 2023 is EKLegal samengegaan met TEN Advocaten met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Waalwijk en Oss.
Emmie van de Venn-Koppens is toegetreden als kantoorpartner van TEN en blijft werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Zij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

E-mail:
[email protected]

Website: https://tenadvocaten.nl/advocaten/
emmie-van-de-venn/

Telefoon:
+31 (0)73 760 0100
+31 (0)6 20323213

X

NOW-regeling en/of werknemer(s) ontslaan?

Als ook jouw bedrijf hard wordt geraakt door de coronacrisis, dan overweeg je wellicht om 1 of meer werknemers te ontslaan. Bedrijfseconomisch ontslag heeft echter een grote impact. Op de betrokken werknemers én op de organisatie zelf. Ook de overheid wil voorkomen dat de coronacrisis leidt tot veel ontslagen. Met de NOW-regeling wil zij bedrijven daarom helpen om hun personeel te (kunnen) blijven doorbetalen. Maar biedt de NOW-regeling voldoende soelaas? En wat betekent de NOW voor ontslag?

Overweeg je een reorganisatie/ontslag? Onderaan dit artikel kun je een overzichtelijk stappenplan downloaden.

De NOW -regeling

De NOW-regeling is toegankelijk voor bedrijven die voor een aaneengesloten periode van 4 maanden een omzetdaling verwachten van minstens 20%. Deze bedrijven kunnen een tegemoetkoming aanvragen die, – afhankelijk van de omzetdaling – maximaal 90% van de loonsom bedraagt.

Je kunt de NOW 2.0 aanvragen vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, als je voldoet aan de voorwaarden. Wil je weten wanneer je hiervoor in aanmerking komt? Lees dan mijn artikel: ‘NOW 2.0 aanvragen: wat zijn de voorwaarden?’.

 

Bedrijfseconomisch ontslag? Dan korting op de NOW-subsidie

Bedrijven die de NOW-subsidie aanvragen, mogen tussen 1 juni en 1 oktober 2020 geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen wegens bedrijfseconomische redenen. Doe je dit wel, dan wordt de NOW-subsidie verlaagd met 100% van het maandloon van de werknemer(s) waarvoor het ontslag is aangevraagd.

Maar anders dan bij de vaststelling van het subsidiebedrag, wordt bij deze korting geen rekening gehouden met het percentage omzetverlies. Dat kan met name bij een geringe omzetdaling tot een onevenredig hoge korting leiden. Deze korting wordt immers gebaseerd op het volledige loon, terwijl de loonkosten bij de vaststelling van het (voorlopige) subsidiebedrag worden gerelateerd aan de omzetdaling. Overigens wordt de subsidie hierbij wel gebaseerd op het loon van 4 maanden, terwijl voor de korting wordt gerekend met 3 maanden.

Ontslagboete bij collectief ontslag

Doe je vanaf 30 mei 2020 een WMCO-melding en vraag je tussen 1 juni en 30 september 2020 het ontslag aan voor 20 werknemers of meer binnen één UWV werkgebied? Dan moet je overeenstemming bereiken met de vakbonden of (als die er niet is) met een andere werknemersvertegenwoordiging. Om voor dit overleg voldoende tijd te hebben, mag je de ontslagaanvraag bij het UWV niet eerder indienen dan 4 weken na de WMCO-melding.

Kom je er met de vakbond niet uit? Dan moet je een verzoek tot mediation indienen bij de Stichting van de Arbeid. Kom je (ook) met mediation niet tot een akkoord? Dan wordt er een boete van 5% opgelegd over de totale subsidie.

Aanvraag binnen 5 dagen intrekken

Voor de vraag of het subsidiebedrag wordt verlaagd, is de enkele aanvraag voldoende. Of het UWV vervolgens ook echt toestemming verleent voor het ontslag, is voor de toepassing van de korting dus niet van belang.

Maar trek je de ontslagaanvraag binnen 5 werkdagen weer in? Dan wordt het subsidiebedrag niet verlaagd met de korting en (eventueel) de boete. Deze 5 werkdagen kun je daarom gebruiken om een vertrekregeling te treffen. Bij een schikking door een beëindigingsovereenkomst wordt het subsidiebedrag namelijk niet verlaagd. Lukt dat echter niet en wil je de ontslagaanvraag bij het UWV tijdens de subsidieperiode door zetten? Dan wordt de korting en eventueel de boete  verschuldigd.

Ligt de einddatum van het arbeidscontract voor 1 oktober 2020? Dan heeft het ontslag (ook) invloed op de hoogte van het definitieve subsidiebedrag. Het ontslag werkt namelijk door in de loonsom. Het daarbij niet uit of het ontslag via het UWV, of via een beëindigingsovereenkomst loopt. Zie hierover meer in mijn artikel: ‘NOW 2.o. aanvragen: wat zijn de voorwaarden?

(Toch) bedrijfseconomisch ontslag wegens corona

De NOW-regeling heeft bovendien ook invloed op de vraag of het bedrijfseconomisch ontslag noodzakelijk is. Bij de ontslagaanvraag moet je namelijk aannemelijk kunnen maken dat het ontslag niet kon worden voorkomen met een beroep op de NOW (of een andere corona-steunregeling). Dat geldt zowel voor de werkgevers die van de NOW gebruik maken, als voor de werkgevers die dat niet doen.

Overweeg je een reorganisatie? Dan moet je daarvoor een aantal stappen doorlopen. In dit whitepaper heb ik de reorganisatie in 10 stappen overzichtelijk op een rij gezet.

Vul uw gegevens in via onderstaand formulier, dan ontvangt u de whitepaper in uw mail.