Bij vaste krachten:

 • Werktijdverkorting aanvragen (de site is op dit moment overbelast, maar het kan hier). Voorwaarden:
  • Je verwacht voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 24 weken minstens 20% minder werk
  • Wanneer de verwachting is dat dit langer dan 24 weken is, wordt er geen vergunning verleend
  • De vergunning wordt verleend voor 6 weken
  • Er kan verlenging van de vergunning worden aangevraagd tot maximaal 24 weken
  • Werkgevers melden de vergunning bij het UWV
  • Je vraagt hier een tijdelijke WW-uitkering aan voor de werknemers na afloop van de eerste vergunning van 6 weken. Wanneer de werknemers in aanmerking komen voor WW-uitkering bedraagt deze 75/70% van het maximum dagloon (EUR 4.769,34 bruto). Het UWV vergoedt deze achteraf aan werkgevers.
  • Werkgevers zijn niet verplicht om 100% van het loon aan de werknemers met wtv door te betalen. Er geld dus geen aanvullingsverplichting op de WW-uitkering, tenzij een cao anders bepaalt.
  • Werkgevers kunnen geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met nuluren contracten en uitzend-/payrollkrachten.
 • Indien noodzakelijk kunnen werkgevers een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen: Dan moet er voldaan zijn aan de ‘normale’ vereisten voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bij werkvermindering moet worden aangetoond dat dit structureel is, dus voor ten minste een periode van een half jaar. Dit zal duidelijk moeten worden onderbouwd.

Bij flexibele krachten:

 • Nulurencontracten: Bij werknemers zonder vaste uren kunnen oproep-uren verminderd worden/kunnen zij (voorlopig) niet meer opgeroepen worden. Deze werknemers komen niet in aanmerking voor een vergunning voor werktijdverkorting.
 • Uitzend-/payroll contracten: Opdrachtgevers kunnen uitzendwerk zoveel mogelijk beëindigen. Er is gistermiddag (zie nieuwsbericht van de ABU) aan uitzend- en payrollondernemingen bevestigd dat zij wel gebruik kunnen maken van de werktijdverkortingsregeling als het gaat om werknemers voor wie een loondoorbetalingsplicht geldt.
 • ZZP’ers: Het hangt van het contract af of en hoe lang de zzp’er aan het werk kan/moet blijven en of er bijvoorbeeld een opzegtermijn opgenomen is. Voor deze arbeidskrachten kun je geen beroep doen op werktijdverkorting. ZZP’ers komen mogelijk wel in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen.

Nog vragen? Of hulp nodig bij wtv aanvraag? Bel 073-8508870 of mail naar [email protected]. Ik help u graag verder.