[UPDATE 05-11-2020] Voor een meer uitgebreide uitleg over de exacte hoofdlijnen en voorwaarden van de NOW 3, lees je hier mijn artikel: NOW 3 aanvragen? Dit zijn de hoofdlijnen en voorwaarden.

 

De NOW-regeling wordt per 1 oktober 2020 met 3 keer 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021. Dit derde steunpakket moet werkgevers voor langere tijd duidelijkheid geven over de voorwaarden voor salarissteun. Aanvraag zal vermoedelijk mogelijk zijn vanaf 16 november 2020. In dit artikel behandel ik de hoofdlijnen van de NOW 3.0. Met als kanttekening dat de precieze voorwaarden nog uitgewerkt moeten worden.

Meer ruimte voor aanpassing bedrijfsvoering

Het doel van de NOW-regeling blijft om de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden. Maar dan nu met het besef dat niet alle banen kunnen worden gered. Bedrijven krijgen binnen de NOW 3 daarom (meer) ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. Hoe ziet dat er globaal uit?

Hogere omzetdaling vanaf 1 januari 2021

De overheid gaat ervan uit dat (alleen) de  bedrijven met een hoger omzetverlies ook in 2021 nog steun nodig hebben. Vanaf 1 januari 2021 is de NOW-regeling daarom alleen nog toegankelijk voor bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30%.

Tijdens het eerste tijdvak – van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 – blijft de regeling openstaan voor ondernemers met een omzetverlies van minimaal 20%.

Afbouw vergoedingspercentage

De overheid wil het voor werkgevers mogelijk maken om te  anticiperen op de nieuwe economische situatie. Daarom daalt het maximale vergoedingspercentage over een langere periode geleidelijk van 80% naar 60%. Deze termijn wordt opgeknipt in 3 tijdvakken van 3 maanden:

  • Van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (tijdvak 1) ontvangen werkgevers – bij een omzetverlies van 100% – maximaal 80% van de totale loonsom. Het vergoedingspercentage blijft hier in theorie overigens nog wel 90%, maar daarvan wordt 10% ingezet voor scholing van werknemers en werk-naar-werktrajecten. Deze regeling wordt de aankomende periode nog verder uitgewerkt.
  • In het tweede tijdvak – van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 – bedraagt het vergoedingspercentage ten hoogste 70%;
  • In het derde tijdvak – die loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 – wordt nog maximaal 60% vergoed.

 

Daling loonsom

Meer ruimte voor aanpassing aan de nieuwe situatie, betekent aan de andere kant ook dat je als werkgever zelf kunt bepalen of en hoe je (een deel van) de loonsom laat dalen. De NOW 3 schept daarmee ruimte voor ontslag, natuurlijk verloop of een vrijwillig loonoffer, zonder dat je daardoor wordt gekort op het subsidiebedrag.  Concreet kunnen bedrijven in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging):

  • in het eerste tijdvak – van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 – 10% van de loonsom aanpassen;
  • in het tweede tijdvak – van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 – 15% van de loonsom aanpassen;
  • in het derde tijdvak – van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 – 20% van de loonsom aanpassen.

 

Bedrijfseconomisch ontslag

In de NOW 2 wordt nog een korting van 100% van de subsidie toegepast in geval van bedrijfseconomisch ontslag. Vanaf 1 oktober 2020 komt deze korting te vervallen. Goed nieuws dus, aangezien deze regel – vooral bij een gering omzetverlies – tot een onevenredig hoge korting kan leiden.

Ook de ontslagboete bij collectief ontslag geldt per 1 oktober 2020 niet meer.

Overweeg je bedrijfseconomisch ontslag? Dan zijn er een aantal stappen die je moet doorlopen. Deze stappen heb ik overzichtelijk weergegeven in een whitepaper die je via deze link kunt downloaden.

 

Maximaal loonbedrag

Het maximaal te vergoeden bedrag blijft in de eerste 2 tijdvakken 2 x het dagloon. Dat komt neer op € 9.538 per maand. Vanaf 1 april 2021 wordt het maximale loonbedrag verlaagd tot 1 keer het dagloon.

 

Wat verandert niet?

De (meeste) voorwaarden van de NOW 2.0 blijven onder de NOW 3.0 van kracht. Uitzondering hierop vormen de korting op het subsidiebedrag in geval van bedrijfseconomisch ontslag en de ontslagboete bij collectief ontslag.

Zie voor een  uitgebreidere beschrijving van deze voorwaarden: NOW 2.0: wat zijn de voorwaarden?

 

Aanvraag NOW 3

Naar verwachting kun je vanaf 16 november 2020 een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak van de NOW 3. Hierbij maakt het niet uit of je al dan niet een beroep hebt gedaan op eerdere NOW-regelingen.

Voor de NOW 3 kun je vervolgens per tijdvak besluiten of je wel of geen aanvraag indient.

 

Vaststelling subsidie

Houd er ten slotte rekening mee dat het uiteindelijke subsidiebedrag aan het einde van het derde tijdvak wordt vastgesteld. Dat is dus pas vanaf de zomer van 2021.

 

Vragen over de (nieuwe) NOW-regeling? Of meer weten over reorganisatie? Neem vrijblijvend contact met me op of vraag via deze link de whitepaper “Stappenplan: De reorganisatie in 10 stappen”.