De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) treedt per 25 mei 2018 in werking. Als u vanaf deze datum niet voldoet aan de AVG, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens sancties opleggen. De boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 % van uw (wereldwijde) omzet.

Vrijwel alle bedrijven en organisaties krijgen met deze nieuwe privacywetgeving te maken.

 • Verstuurt u offertes of facturen?
 • Maakt u gebruik van een nieuwsbrief?
 • Of gebruikt u contactgegevens van uw klanten of uw medewerkers?

Dan is de AVG ook op uw organisatie van toepassing  (stap 1). U moet dan maatregelen treffen om uw organisatie AVG-proof te maken. Uw organisatie ook! EKlegal heeft een whitepaper opgesteld waarin staat wat u moet doen om uw organisatie AVG-proof te maken. Alle verplichtingen en maatregelen in een zeer volledig stappenplan. U kunt hiermee  direct aan de slag!

In dit stappenplan lopen wij deze maatregelen met u door:

 • stel vast welke persoonsgegevens u verwerkt (stap 2);
 • ga na welke persoonsgegevens u mag verwerken (stap 3);
 • stel vast welke rechten de betrokkenen hebben (stap 4);
 • verwerk de uitgangspunten privacy by design en privacy by default in uw organisatie (stap 5);
 • ga na of u een DPIA moet uitvoeren (stap 6);
 • ga na of u een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen (stap 7);
 • ga na of u een privacybeleid moet opstellen (stap 8);
 • stel een privacyverklaring op (stap 9);
 • stel een verwerkingsregister op (stap 10);
 • ga na hoe u om moet gaan met datalekken (stap 11);
 • ga na met wie u verwerkersovereenkomsten moet sluiten (stap 12);
 • ga na of u de manier waarop u toestemming vraagt moet aanpassen (stap 13);
 • ga na of u onder een toezichthouder valt (stap 14).

 

Vul uw gegevens in en u ontvangt het AVG-stappenplan!

 
*Verplichte velden.
U geeft EK-legal toestemming het AVG-stappenplan aan u toe te sturen. U ontvangt deze direct in uw e-mail.